Den som är oövervinnerlig

Den som känner till det yttre, är lärd. Den som känner sig själv, är vis. Den som besegrar andra, är mäktig. Den som besegrar sig själv, är … … oövervinnerlig Lao Tze